แก้ไขกฎหมายค้ำประกัน

Category: General

แก้ไขกฎหมายค้ำประกัน

 

 

                ประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันบนสังคมออนไลน์ในขณะนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการค้ำประกันทันตแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษาจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นอย่างมาก

 

                ในปี 2557 และ 2558 ได้มีการแก้ไขกฎหมายค้ำประกัน เหตุผลที่จำเป็นจะต้องแก้ไขกฎหมายค้ำประกันเพราะกฎหมายในขณะนั้นไม่สามารถคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ยอมตนเข้าผูกพันต่อเจ้าหนี้ในการที่จะชำระหนี้แทนลูกหนี้เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วเจ้าหนี้ (ส่วนใหญ่ธนาคาร) มักอาศัยอำนาจต่อรองที่สูงกว่ากำหนดข้อตกลงให้ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองยินยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ด้วยเหตุนี้ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองจึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่าที่ควร จนทำให้ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองหลายรายต้องรับเคราะห์กรรมถูกฟ้องล้มละลาย

 

                สำนักกฎหมายอินเตอร์เลกซ์จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการค้ำประกันที่ได้มีการแก้ไขภายใต้ พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 20 และ 21 ในโอกาสต่อไป

 

-------------------------------------------------------------------------------

25 May 2018

Viewed 2681 time

Engine by shopup.com